Van bướm TECOFI VP3408-00 Pháp

Van bướm TECOFI Pháp

Vật liệu thân van: Gang GG25

Vật liệu: Gang dẻo

Áp lực  PN: 10

Loại kín: Nhiệt EPDM

Đầu: Giữa mặt bích PN 10

Áp suất làm việc: vô giá trị

Tối đa. Nhiệt độ :130 ° C (150 ° C Peak)

Nhiệt độ nhỏ: -15 ° C (-30 ° C cao điểm)