Van bướm tay gạt 40A – 300A

Van bướm tay gạt 40A – 300A

Sử dụng:  Dầu, Nước, Khí…

Xuất xứ : Italy, Japan, Korea.